Sökmotoroptimering för Fabriker och Industri

Om ditt företag tillverkar volymbaserade produkter så är det viktigt att faktiskt kunna marknadsföra sig på Internet och sälja dem till dina kunder. Även om huvuddelen av din verksamhet är B2B så kan du behöva optimera din hemsida för att eventuellt synas för nya och intressanta kunder. Sökmotoroptimering är en av de mest effektiva strategierna för tillverkningsföretag eftersom du direkt kan komma i kontakt med kunder som söker efter en specifik del eller produkt som enbart du tillverkar.

Det är dock värt att påpeka att du oftast inte är ensam i sökresultaten på Google om du inte tillverkar specialprodukter. Om så inte är fallet behöver du anlita en specialist som kan sökmotoroptimering och kan arbeta med ditt företag för att du ska nå toppen i sökresultaten, eller åtminstone en topp 10 placering. Inget företag kan garantera en topplacering med tanke på att det ligger bortom alla externa parters kontroll. Enbart Google har kontroll och makt över hur sökresultaten ska se ut.

Sökoptimering på egen hand

Om du föredrar att sökoptimera din egen hemsida själv så bör du tänka på att den aldrig befinner sig i ett vakuum. Google handlar i realiteten om att visa de ”bästa” sökresultaten. Frågan som du då bör ställa dig är om din hemsida faktiskt erbjuder något som är bättre jämfört med konkurrenterna i topp 10.

Det är viktigt att börja med att göra en analys för att se vart du ligger och vad som kan förbättras. Ett bra tips är att se vad dina konkurrenter som ligger högt har gjort. Exempelvis, vad de har på sin hemsida. Om du märker att de har mycket innehåll så kan du vara säker på att du minst behöver lägga till lika mycket för att kunna matcha relevansen för sökorden som dina konkurrenter rankar högt på. Det handlar alltid om att visa att man är bäst på det man gör. Experter har alltid företräde till toppen. Oftast innebär dock detta att det krävs att ganska mycket arbete behöver läggas ner på att skriva innehåll som kunder kan ta del av. I de flesta fall hjälper också mer information att ge kunderna en bättre bild av vad som erbjuder, och dessutom blir det enklare för dem att fatta beslut gällande att köpa dina produkter.

Anlita ett SEO-företag

För de flesta företag inom industri och tillverkning är dock detta ett ganska tidskrävande arbete som oftast ligger utanför kompetensområdet, om inte ditt företag tillhör medelstora/stora företag med en dedikerad anställning som sköter den digitala marknadsföringen. Har du inte denna möjlighet så är den bästa lösningen att köpa sökoptimering från en erfaren webbyrå eller sökmotoroptimeringskonsult. I längden kommer detta att löna sig.

Det är däremot viktigt att komma ihåg att samarbetet ska ske långsiktigt. Om du inte erbjuds en långsiktigt plan eller webbstrategi, så finns chansen att du i framtiden kan komma att halka efter. Därför bör du ta reda på vilket tidsperiod SEO-företaget som du anlitar har som mål att arbeta med. Det resultatbaserade varianten kan många gånger vara lockande, men det är värt att påpeka att resultaten som de kan komma att leverera endast är en ögonblicksbild i tiden, och inte något permanent. Regelbundna uppföljningar och ett nära samarbete med ditt företag är därför modellen att rekommendera.